The Hague Center for Global Governance, Innovation and Emergence Foundation receives your blessings with great honour and appreciation.  We pledge to use the funds in our most diligent service of the greatest good for all life.

 

The Hague Center for Global Governance heeft een ANBI status. In overeenstemming met de voorwaarden vindt u hier de statuten en het beleidsplan van de stichting.

THC Afschrift akte van oprichting 17042014

Beleidsplan 2021-2022

KvK-nummer: 60502312
RSIN-nummer: 853938866

Bestuur

Voorzitter: A.M.G. Vlam-Voorhoeve
Secretaris: Marianne de Jager
Penningmeester: Pieter Wackers

Postadres

Alambertskade 5
3633 VX Vreeland

 

Jaarverslag 2021

THC Jaarverslag 2021
THC Jaarrekening 2021
THC Balans